مسابقه سراسری قرآن کریم هلدینگ صنایع غذایی ، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری
(ویژه کلیه پرسنل به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و سالگرد آزاد سازی خرمشهر )

مهلت شرکت در مسابقه تا تاریخ 28 / 02 / 96