آشنایی با نظام پیشنهادها در یک نگاه

مشارکت یک مفهوم تاریخی است که ریشه در افکار عمومی و مذهبی دارد. به عنوان مثال، مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان « شورا » مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارند بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند.
نظام پیشنهادها در سال ۱۳۷۵ به همت روابط عمومی و واحد آموزش درشرکت پگاه تهران آغاز به کار کرد. در مدت سه سالی که این دو واحد متولی این امر بوده اند در حدود ۹۴ پیشنهاد به عنوان پیشنهادهای اجرایی مورد قبول بوده ،که در حدود ۶۰ پیشنهاد به اجرا در آمده است. پس از آن مدتی وقفه ایجاد و فعالیت این نظام به تعویق افتاد.
در سال ۱۳۸۲ با همکاری مدیریت شرکت، این واحد بصورت مستقل زیر نظر دبیر منتخب از سوی مدیرعامل فعالیت خود را آغاز کرد. از شهریور این سال تاکنون بیش از ۲۵۰۰ پیشنهاد در دبیرخانه به ثبت رسیده است که در حدود ۳۰ درصد در حال اجرا و حدود ۱۷ درصد به اجرا در آمده است که حدود چهل و یک میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی داشته است.