تماس با ما

آدرس : تهران - خيابان آفريقا - پائين تر ازچهار راه حقانی(جهان كودك) - نبش خيابان بيست وسوم - شماره۶۰ صندوق پستی: ۴۴۸۳-۱۵۸۷۵ تلفن : ۸-۸۸۸۷۵۰۱۱ ( ۲۱ ۹۸+) فاکس : ۴-۸۸۶۶۱۱۲۳ ( ۲۱ ۹۸+)