اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : غلامرضا بصیرزاده
سمت : رییس هیئت مدیره پگاه تهران
تلفن تماس : ۴۸۰۷۳۴۴۰
تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۲۵۱۹۸۸
ایمیل:Greza.basir@gmail.com
نام و نام خانوادگی : سید جعفر میر
سمت: مدیر عامل و نائب رییس هئیت مدیره
تلفن تماس: ۶۲۹۷۵۱۰۰
فکس: ۶۶۸۰۸۳۸۴
تلفن همراه:
ایمیل: jafar_mir2000@yahoo.com
نام و نام خانوادگی : نصر الله جعفر زاده
سمت : عضو هیئت مدیره
تلفن تماس : ۶۶۸۰۹۹۰۵
فکس : ۶۶۸۰۸۳۸۴
تلفن همراه : ۰۹۱۴۴۵۲۸۹۴۷
ایمیل :
 نام و نام خانوادگی : سید وحید وحیدی
سمت : عضو هیئت مدیره
تلفن تماس : ۶۲۹۷۵۰۰۰
فکس : ۶۶۸۰۸۳۸۴
تلفن همراه :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی : محمد مهدی عزیزی
سمت : عضو هیئت مدیره و مشاور مدیرعامل در امور تولید
تلفن تماس : ۶۲۹۷۵۰۰۰
فکس : ۶۶۸۰۸۳۸۴
تلفن همراه :
ایمیل :

 

معرفی مدیر عامل، معاونین و مدیران پگاه تهران

سید جعفر میر مدیر عامل و نائب رییس هیئت مدیره
مهناز خدایی معاون آموزش و پژوهش
شیرین محبی معاون کیفیت
رضا مرادی معاون اداری و برنامه ریزی
محمد مهدی عزیزی مشاور مدیر عامل در امور تولید و عضو هیئت مدیره
نصراله جعفر زاده معاون بازرگانی و عضو هیئت مدیره
نادر تاج الدینی معاون فنی و مهندسی
احمد جاوید احمدآبادی معاون مالی و اقتصادی
داور جانی معاونت بهره برداری
وحید   سلطانی مدیر حراست
حسینعلی بحری مدیر امور اداری و منابع انسانی
محمد  اسناوندی مدیر امور مالی
محمد صادق  فلاح مشفقی مدیر بازرگانی
حمید قدیری مدیر صادرات
حمیدرضا طالبی مدیر تأسیسات و انرژی
رامین طهماسبی نادری مدیر هماهنگی و بررسی های تولید
محمدحسن  فراهانی مدیر تولید
پدرام قربان شیرودی مدیر کارخانه محصولات استریل
هومن  درخشان خواه مدیر کارخانه شهید صائمی
محمد رضا حسین سعیدی مدیر کارخانه طلوع
علی   ثباتی مدیر کارخانه محصولات پودری
محسن ناصر اسلامی مدیر کارخانه شیر خشک
محمدرضا تهرانی فرد مدیر تأمین و بهبود شیر خام
وحیدرضا رومی مدیر آزمایشگاه ها
علی اصغر هوشمند مدیر امور انبارها
محمدکاظم  هادی مدیر نظام پیشنهادات
حسین  پرمون مدیر حسابرسی داخلی
سیدعلیرضا  موسوی مدیر خدمات فن آوری اطلاعات
محمدباقر کمال‌زاده‌یزدی مدیر روابط عمومی
محسن تاجیک مدیر کنترل تولید و بهبود ضایعات
غلامرضا توکل مدیر کنترل کیفیت
کورش اقبال‌طلب مدیر تحقیق و توسعه
نیما مکنت خواه مدیر حقوقی و امور قراردادها
اردوان بیشه بان مسئول واحد بازرسی و رضایتمندی مشتریان
مرتضی مردانی مدیر بازاریابی و فروش