آشنایی با نظام پیشنهادها در یک نگاه

نظام پيشنهاد ها در شركت پگاه تهران

مشاركت يك مفهوم تاريخي است كه ريشه در افكار عمومي و مذهبي دارد. به عنوان مثال، مشاركت بر مبناي مشورت در اسلام تحت عنوان « شورا » مورد توجه قرار گرفته است. قرآن كريم به طور صريح مديران را مكلف مي كند در اموري كه نياز به تحقيق و تفحص دارند بر مبناي مشورت به تصميم گيري بپردازند.
نظام پيشنهادها در سال 1375 به همت روابط عمومي و واحد آموزش درشركت پگاه تهران آغاز به كار كرد. در مدت سه سالي كه اين دو واحد متولي اين امر بوده اند در حدود 94 پيشنهاد به عنوان پيشنهادهاي اجرايي مورد قبول بوده ،كه در حدود 60 پيشنهاد به اجرا در آمده است. پس از آن مدتي وقفه ايجاد و فعاليت اين نظام به تعويق افتاد.
در سال 1382 با همكاري مديريت شركت، اين واحد بصورت مستقل زير نظر دبير منتخب از سوي مديرعامل فعاليت خود را آغاز كرد. از شهریور این سال تاکنون بیش از 2500 پیشنهاد در دبیرخانه به ثبت رسیده است که در حدود 30 درصد در حال اجرا و حدود 17 درصد به اجرا در آمده است که حدود چهل و یک میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی داشته است.

مشارکت یک مفهوم تاریخی است که ریشه در افکار عمومی و مذهبی دارد. به عنوان مثال، مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان « شورا » مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارند بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند.
نظام پیشنهادها در سال ۱۳۷۵ به همت روابط عمومی و واحد آموزش درشرکت پگاه تهران آغاز به کار کرد. در مدت سه سالی که این دو واحد متولی این امر بوده اند در حدود ۹۴ پیشنهاد به عنوان پیشنهادهای اجرایی مورد قبول بوده ،که در حدود ۶۰ پیشنهاد به اجرا در آمده است. پس از آن مدتی وقفه ایجاد و فعالیت این نظام به تعویق افتاد.
در سال ۱۳۸۲ با همکاری مدیریت شرکت، این واحد بصورت مستقل زیر نظر دبیر منتخب از سوی مدیرعامل فعالیت خود را آغاز کرد. از شهریور این سال تاکنون بیش از ۲۵۰۰ پیشنهاد در دبیرخانه به ثبت رسیده است که در حدود ۳۰ درصد در حال اجرا و حدود ۱۷ درصد به اجرا در آمده است که حدود چهل و یک میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی داشته است.