نام و نام خانوادگی : وکیل سپه آجیرلو
سمت : عضو هیئت مدیره پگاه تهران
تلفن تماس :
تلفن همراه :۰۹۱۲۳۹۷۵۲۹۹
ایمیل:
نام و نام خانوادگی : سید جعفر میر
سمت: مدیر عامل و نائب رییس هئیت مدیره
تلفن تماس: ۶۲۹۷۵۱۰۰
فکس: ۶۶۸۰۸۳۸۴
ایمیل: jafar_mir2000@yahoo.com
نام و نام خانوادگی : نصر الله جعفر زاده
سمت : عضو هیئت مدیره
تلفن تماس : ۶۶۸۰۹۹۰۵
فکس : ۶۶۸۰۸۳۸۴
تلفن همراه :
ایمیل :
 نام و نام خانوادگی : سید وحید وحیدی
سمت : عضو هیئت مدیره
تلفن تماس : ۶۲۹۷۵۰۰۰
فکس : ۶۶۸۰۸۳۸۴
تلفن همراه :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :  محمدجواد دلپسند
سمت : رئیس هیئت مدیره
تلفن تماس : ۶۲۹۷۵۰۰۰
فکس : ۶۶۸۰۸۳۸۴
تلفن همراه :
ایمیل :

 

معرفی مدیر عامل، معاونین و مدیران پگاه تهران

سید جعفر میر مدیر عامل و نائب رییس هیئت مدیره
محمد حسن فراهانی معاون کیفیت
رضا مرادی معاون اداری و برنامه ریزی
علی ثباتی معاونت بهره برداری
نصراله جعفر زاده معاون بازرگانی و عضو هیئت مدیره
نادر تاج الدینی معاون فنی و مهندسی
محمد اسناوندی معاون مالی و اقتصادی
وحید   سلطانی مدیر حراست
حسینعلی بحری مدیر امور اداری و منابع انسانی
مرتضی مردانی مدیر برنامه ریزی و بودجه
حمید قدیری مدیر صادرات
محمد صادق  فلاح مشفقی مدیر بازرگانی
حمیدرضا طالبی مدیر تأسیسات و انرژی
خدیجه زاهدی رئیس کارخانه محصولات پودری
حسین  پرمون مدیر مالی
پدرام قربان شیرودی مدیر کارخانه محصولات استریل
علرضا مرادی مدیر کارخانه شهید صائمی
محسن تاجیک مدیر تولید
بهرام فکری مدیر کارخانه طلوع
نازنین ماسوری مدیر کارخانه شیر خشک
محمدرضا تهرانی فرد مدیر تأمین و بهبود شیر خام
وحیدرضا رومی مدیر آزمایشگاه ها
علی اصغر هوشمند مدیر امور انبارها
محمدکاظم  هادی مدیر نظام پیشنهادات
سیدعلیرضا  موسوی مدیر خدمات فن آوری اطلاعات
سید عباس موسوی مدیر روابط عمومی
پریسا بابایی مدیر کنترل کیفیت
کورش اقبال‌طلب مدیر ضایعات
نیما مکنت خواه مدیر حقوقی و امور قراردادها
اردوان بیشه بان مسئول واحد بازرسی و رضایتمندی مشتریان
رضا بهرامیان مدیر بازاریابی و فروش
محمدباقر کمال زاده یزدی رئیس اداره استراتژیک
معین حسنعلی زاده مدیر تحقیق و توسعه