​​

اعضا هیئت مدیره شیر پگاه آقای سید جعفر میر نام و نام خانوادگی: سید جعفر میر
سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
تلفن تماس: ۰۲۱۶۲۹۷۵۱۰۰
فکس: ۰۲۱۶۶۸۰۸۳۸۴
ایمیل: jafar_mir2000@yahoo.com
اعضا هیئت مدیره شیر پگاه آقای نصر اله جعفر زاده نام و نام خانوادگی: نصر الله جعفرزاده
سمت: عضو هیئت مدیره
تلفن تماس: ۰۲۱۶۲۹۷۵۱۴۰
فکس: ۰۲۱۶۶۸۰۸۳۸۴
اعضا هیئت مدیره شیر پگاه دکتر محمد نریمانی راد نام و نام خانوادگی: دکتر محمد نریمانی راد
سمت: رئیس هیئت مدیره
تلفن تماس: ۰۲۱۶۲۹۷۵۰۰۰
فکس: ۰۲۱۶۶۸۰۸۳۸۴
اعضا هیئت مدیره شیر پگاه سید وحید وحیدی نام و نام خانوادگی: سید وحید وحیدی
سمت: عضو هیئت مدیره
تلفن تماس: ۰۲۱۶۲۹۷۵۰۰۰
فکس: ۰۲۱۶۶۸۰۸۳۸۴
اعضا هیئت مدیره شیر پگاه آقای وکیل سپه آجیرلو  

نام و نام خانوادگی: وکیل سپه آجیرلو

سمت: عضو هیئت مدیره پگاه تهران

تلفن تماس: ۰۲۱۶۲۹۷۵۱۰۴

 

 

معرفی مدیر عامل، معاونین و مدیران پگاه تهران

 

سید جعفر میر مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
نصراله جعفر زاده معاون بازرگانی و عضو هیئت مدیره
محمدحسن فراهانی معاون کیفیت
علی ثباتی معاون بهره‌برداری
اردوان بیشه‌بان مدیر روابط عمومی
نادر تاج‌الدینی معاون فنی و مهندسی
محمد اسناوندی معاون مالی و اقتصادی
سعید محمدی مدیر تولید
اسماعیل معصومی مدیر کارخانه محصولات استریل
علیرضا مرادی مدیر کارخانه شهید صائمی
بهرام فکری مدیر کارخانه طلوع
نازنین ماسوری مدیر کارخانه شیرخشک
خدیجه زاهدی رئیس کارخانه محصولات پودری
محسن تاجیک مدیر بازرگانی
حمیدرضا طالبی مدیر تأسیسات و انرژی
معین حسنعلی زاده مدیر تحقیق و توسعه
حسین  پرمون مدیر مالی
وحید سلطانی مدیر حراست
حسینعلی بحری مدیر امور اداری و منابع انسانی
رضا مرادی مدیر هماهنگی تولید
صادق مهینی مدیر برنامه ریزی و بودجه
حمید قدیری مدیر صادرات
محمدرضا تهرانی فرد مدیر تأمین و بهبود شیرخام
وحیدرضا رومی مدیر آزمایشگاه‌ها
علی اصغر هوشمند مدیر امور انبارها
محمدکاظم  هادی مدیر نظام پیشنهادات
سیدعلیرضا  موسوی مدیر خدمات فناوری اطلاعات
اردوان بیشه‌بان مسئول واحد بازرسی و رضایتمندی مشتریان
پریسا بابایی مدیر کنترل کیفیت
نیما مکنت خواه مدیر حقوقی و امور قراردادها
محمد صادق فلاح مدیر بازاریابی و فروش