شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران توليد كننده انواع فرآورده هاي شيري و محصولات پودری، در راستای ایجاد سازمانی سرآمد،  تبعیت از روند توسعه پایدار و ارزش های سازمانی خود یعنی: احترام و توجه به نظریات مشتریان و کلیه ذینفعان، مشتری مداری، حفظ سلامت جامعه، محیط زیست  وانرژی و کارکنان خود  و تعهد به رعایت الزامات قانونی، سیستم مدیریت یکپارچه را بر اساس الزامات: استاندارد 9001:2015  ISO (مدیریت کیفیت)، استاندارد2015  :ISO 14001 (مدیریت محیط زیست)، استاندارد ISO22000:2005  و HACCP (مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی) و استاندارد OHSAS 18001:2007 (مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)  و استاندارد  2018 :ISO 50001 (مدیریت انرژی) در شرکت  مستقر نموده و از طریق بازنگری های دوره ای از مناسب بودن و استمرار آن اطمینان حاصل می نماید و کلیه سیستم های مستقر شده، از طریق اهداف تدوین شده حمایت و پشتیبانی می گردد. از این رو  خط مشی این سیستم مدیریتی  را به شرح زیر اعلام می دارد:

 1. افزایش سطح رضایت مشتریان و ذینفعان در همه سطوح
 2. اولویت دادن به حفظ و بهبود مستمر کیفیت و فرآیندها، سلامت و ایمنی محصولات، محیط زیست، عملکرد انرژی و ایمنی و بهداشت شغلی در کلیه سطوح شرکت و زنجیره تامین
 3. توسعه نظام های انگیزشی و برقراری سیستم نظام پیشنهادات و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی موثر، به منظور فرهنگ سازی و مشارکت همگانی جهت استمرار بهبود و اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه
 4. ارتقاء سطح دانش، مهارت و توسعه قابلیت های منابع انسانی، قابلیت های سازمانی، اطلاعاتی و مدیریتی مورد نیاز شرکت
 5. پیشگیری و کنترل آلودگی ها و مخاطرات زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع وانرژی
 6. دستیابی به یک محیط کار ایمن و بهداشتی برای کارکنان به منظور پیشگیری از وقوع مصدومیت وبیماری از طریق حذف یا کاهش عوامل زیان آور
 7. تولید محصولات سالم از طریق شناسایی و کنترل مداوم نقاط خطرزا و جلوگیری از تولید محصولات غیر ایمن
 8. نوآوری در طراحی و تولید محصولات جدید با هدف تامین سلامت مصرف کنندگان
 9. بهبود عملکرد انرژی از طریق تامین خدمات و کالاهای کارای موثر بر عملکرد انرژی و تحت کنترل قراردادن طراحی های موثر بر عملکرد انرژی

مدیریت و کلیه کارکنان شرکت با تاکید برتفکر مبتنی بر ریسک نسبت به تحقق اهداف فوق خود را متعهد نموده و مدیر عامل علاوه بر اینکه مستقیماً مسئولیت اجرای موثر سیستم مدیریت یکپارچه را بر عهده دارد، از طریق تفویض اختیار به نماینده مدیریت، این سیستم را کنترل نموده و بهبود می بخشد ونسبت به در دسترس بودن اطلاعات ومنابع لازم جهت دستیابی به اهداف خود را متعهد می داند .

این خط مشی به کلیه کارکنان و افراد تحت کنترل سازمان ابلاغ شده و به طرق مقتضی در اختیار کلیه طرف های ذینفع قرار داده می شود .

آزمايشگاههاي شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران به عنوان مرجعي براي انجام آزمون‌هاي مرتبط با فرآورده های لبنی در راستای تحقق اهداف کلان این شرکت فعاليت مي نمايد.

اين آزمايشگاهها‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود از طریق  اعمال رویه حرفه ای خوب و ارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت ، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار مي‌دهد:

 

 • بكارگيري افراد توانمند و ذیصلاح در آزمايشگاهها جهت اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون.
 • ايجاد انگيزش، ارتقاء سطح مهارت و كارائي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر.
 • توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون نمونه‌ها ، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات .
 • ارتباط مناسب با تأمين‌كنندگان و پيمانكاران ذيصلاح .
 • رازداری و امانت داری در خصوص نتایج آزمون و نمونه های دریافتی از مشتریان و پایش مداوم پرسنل شاغل در آزمایشگاهها دراین زمینه .
 • بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي آزمايشگاهها .
 • پيگيري بموقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان .

 

جهت حصول به موارد فوق ، آزمايشگاههاي شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد‌ ISO/IEC 17025 طراحي نموده و مدير ارشد آزمايشگاهها خود را ملزم و متعهد مي‌داند منابع و امكانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده‌سازي الزامات اين استاندارد و بهبود فعاليتهاي آزمايشگاهها را فراهم آورد .

این خط مشی به کارکنان ذیربط سازمانی ابلاغ شده و به طرق مقتضی در اختیارکلیه طرف های ذینفع قرار داده می شود .